• Jakub Dąbrowski
  • +48 790 553 892
  • dabrow9j@hotmail.com

Uwaga: Pracując w górach jestem często poza zasięgiem, dlatego w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia, proszę o wiadomość tekstową sms lub kontakt mailowy.